Powszechny przegląd zagodpodarowania ROD i działek 2016

powszechny_przeglad_zagospodarowania_2016-plakat_maly.jpg

Kalendarze na 2017 rok

Informujemy, że w sekretariacie biura OZM PZD w Krakowie są do nabycia kalendarze na 2017 rok:

  • kalendarz wielokartkowy w cenie 7,60 zł
  • kalendarz trójdzielny w cenie 9,50 zł

Zapraszamy.

Kategorie: 

OZM PZD w sprawie ROD "Drożdżownia" w Krakowie

Przed Wojewodą Małopolski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w trybie art 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos” z dniem 5 grudnia 1990 roku prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, na którym zlokalizowany jest Rodzinny Ogród Działkowy „Drożdżownia” w Krakowie. Okręg Małopolski w Krakowie nie zgadza się od samego początku z wydaną w tej sprawie decyzją.

RMK ustaliła ryczałtową stawke opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ROD na terenie Krakowa

Rada Miasta Krakowa na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2016 r. podjęła

Dokumenty: 

Komunikat KR PZD w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

Komunikat Prezydium Krajowej Rady

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie

powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

Jubileusz 30-lecia ROD "Góra Zabełecka" w Nowym Sączu

W dniu 13 sierpnia 2016r. działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Góra Zabełecka” w Nowym Sączu obchodzili Jubileusz XXX-lecia powstania swojego Ogrodu.

20160813_gora_zabelecka_nowy_sacz-jubileusz_30-lecie-06.jpg

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przypominamy, że w lipcu b.r. wpłynęło do Krajowej Rady PZD pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z informacją o braku możliwości pozyskania przez rodzinne ogrody działkowe dofinansowania w ramach programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie opłat za śmieci

W związku z problemem opłat za wywóz śmieci z terenów ogrodów działkowych, w szczególności związanym z opłatą ryczałtową, Krajowa Rada PZD postanowiła poruszyć to zagadnienie na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - Adamem Bodnarem.

Kategorie: 

OZM PZD rozważa zorganizowanie narady szkoleniowej w Wysowie

Okręgowy Zarząd Małopolski Polskiego Związku Działkowców w Krakowie rozważa możliwość zorganizowania narady szkoleniowej dla prezesów zarządów ROD, przewodniczących komisji rewizyjnych oraz skarbników zarządów ROD.

Termin szkolenia: 1 i 2 października 2016 roku.
Miejsce: Wysowa.

Ze względu na konieczność dokonania niezwłocznej rezerwacji miejsc, prosimy o dokonanie zgłoszenia w sekretariacie OZM telefonicznie lub e-mailowo do dnia 10.08.2016 r.

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie udzielania pomocy finansowej dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe

KOMUNIKAT

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie udzielania pomocy finansowej dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe

Prezydium KR PZD zajęło się tematem likwidacji i regulacji prawnych ROD

Jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 28 lipca 2016 r., były likwidacje i regulacje prawne ROD. Jest to bardzo trudny temat pod względem merytorycznym, a zarazem niezmiernie ważny, gdyż dotyczy gruntów, na których położone są rodzinne ogrody działkowe.

Kategorie: 

Konkurs jubileuszowy „PZD – historia i wspomnienia”

Zgłoś się do otwartego konkursu Prezydium KR PZD z okazji 35-lecia PZD „PZD – historia i wspomnienia”. Wspólnie upamiętnijmy historię 35 lat istnienia PZD, tworząc książkę o tym pięknym okresie działalności Związku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października br. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody!

Kto może wziąć udział?

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie aktualnego stanu przeglądów ROD i działek zrealizowanych we wszystkich okręgach w ramach projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”

Komunikat Prezydium Krajowej Rady

 z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie

 aktualnego stanu przeglądów ROD i działek zrealizowanych we wszystkich okręgach w ramach projektu

Biuletyn nr 05/2016

W najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego przeczytasz: VII posiedzenie KR PZD, Krajowe Dni Działkowca 2016, Spotkanie delegacji PZD z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Spotkanie delegacji PZD z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Wydarzenia w ROD, Relacje z przeglądów ROD. Komunikat, Uchwały Prezydium dotyczące dotacji na inwestycje oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Interpelacje poselskie, Reprywatyzacja - Sąd Najwyższy pyta o moralność, Ku przestrodze. Czym grozi nielegalne budownictwo w ROD?, Historia ogrodnictwa i ruchu działkowego na ziemiach polskich.

Informator Działkowca nr 218 (sierpień 2016)

W najnowszym Informatorze Działkowca przeczytasz m.in.: Spotkanie z Rzecznikiem, Krajowe Dni Działkowca i Jubileusz PZD, Przegląd ogrodów i działek, Czym grozi nielegalne budownictwo w ROD?, Inwestycje w ROD w 2015 roku. Serdecznie polecamy lekturze!

Źródło: KR PZD

Rzecznik Praw Obywatelskich pomaga PZD w pozyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW

Do Krajowej Rady PZD wpłynęło pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara, w którym informuje on PZD, iż skierował wystąpienie do NFOŚiGW w sprawie możliwości pozyskiwania dofinansowania na przedsięwzięcia prowadzone przez rodzinne ogrody działkowe. W gronie beneficjentów programu Prosument, który finansuje zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, pominięte zostały stowarzyszenia ogrodowe. Równiez PZD zajął w tej sprawie stanowisko, które przekazał Prezesowi NFOŚiGW oraz RPO.

Kategorie: 

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie RSS