porady inwestycyjne

Dotacje z OZ

Dotacje przyznawane mogą być na:

  • uzupełnienie brakujących środków przy zadaniach o krótkim cyklu realizacji
  • dofinansowanie końcowego etapu robót z przeznaczeniem na materiały, prace specjalistyczne i sprzęt

Zasady udzielania dotacji określone są w uchwale nr 25/2008 Prezydium OZM PZD w Krakowie z dnia 27.02.2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków Funduszu Rozwoju OZM PZD.

Wniosek o dotację powinien zawierać:

  • uchwałę walnego zebrania zatwierdzająca wniosek zarządu ROD w sprawie inwestycji lub remontu ze wskazaniem partycypacji indywidualnych działkowców oraz ilość i wartość pracy społecznie użytecznej w realizowanym zadaniu;
  • wniosek o wyrażenie zgody na realizację zadania z prośbą o jego włączenie do planu inwestycji i remontów OZM;
  • informację o środkach pieniężnych zabezpieczających realizację inwestycji;
  • wstępny kosztorys zakładanego zadania inwestycyjnego lub remontowego;
  • na dzień składania wniosku o dotację, należy podać jaki jest stan zaawansowanych robót realizowanego zadania i jakie poniesiono koszty zakupu materiałów lub usług;
  • informację o udzielonych ostatnich dwóch dotacjach – kiedy, od kogo, jakiego zadania dotyczyła, czy jej rozliczenie skutkowało zwiększeniem wartości środków trwałych;
  • ilość użytkowanych działek.

Wnioski należy składać do 31 maja każdego roku.

/Inwestycje/

Subskrybuj RSS - porady inwestycyjne