ozm pzd

Szkolenie dla nowych działkowców 2.10.2019 rok w Tarnowie

szkolenie.png

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie serdecznie zaprasza na szkolenie dla nowych działkowców, które odbędzie się dnia 2.10.2019r. (środa) o godzinie 16:00 w świetlicy ROD „im. M. Kopernika” w Tarnowie ul. M. B. Fatimskiej 14.

Szkolenie jest finansowane z funduszu oświatowego OZM PZD i nie pobierane są żadne dodatkowe opłaty.

Szkolenie dla nowych działkowców 25.09.2019 rok w Krakowie

szkolenie_list.jpg

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie serdecznie zaprasza na szkolenie dla nowych działkowców, które odbędzie się dnia 25.09.2019r. (środa) o godzinie 15:00 w świetlicy ROD „im. M. Lewińskiego” w Krakowie ul. Makowskiego 1.

Szkolenie jest finansowane z funduszu oświatowego OZM PZD i nie pobierane są żadne dodatkowe opłaty.

Ośrodek Finansowo – Księgowy w terenie, na obszarze Małopolski

s4_ogloszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko_urzednicze_glowny_1498462397_.jpg

Informujemy, że Ośrodek Finansowo – Księgowy w naszym Okręgu działa od dnia 1 stycznia 2019 roku. Obecnie ma siedzibę w biurze Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie przy ul. Makowskiego 1 w Krakowie.

86 Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Dębniki" w Krakowie

W sobotę 31 sierpnia 2019 roku, w ostatni dzień szkolnych wakacji, nasz Rodzinny Ogród Działkowy „Dębniki” obchodził po raz 86 Dzień Działkowca. Oczkiem w głowie była jak zwykle wystawa plonów, chociaż tegoroczne upalne lato i susza sprawiły, że plony nie były tak obfite, jak w ubiegłych latach. Ale dzięki zaangażowaniu działkowców w przygotowanie wystawy była ona równie piękna jak w latach poprzednich.

Specjalistyczne szkolenie uzupełniające dla działkowców z ROD z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie

wyklad.png

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie serdecznie zaprasza na wykład „Warzywa i zioła na działce” odbędzie się dnia 7 października 2019 roku o godzinie 16:00 w świetlicy ROD „im. M. Lewińskiego” w Krakowie przy ul. Makowskiego 1, 31-325 Kraków

ZAPRASZAMY !

Dokumenty: 

Aktualizacja strony Okręgu

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Małopolski w Krakowie reprezentowany przez Okręg Małopolski w Krakowie informuje, iż przystępujemy do aktualizacji strony internetowej naszego Okręgu. Zachęcamy ROD do współpracy.

VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie

W dniu 14 września 2019 roku w Domu Działkowca ROD „Dębniki” w Krakowie odbył się VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie.

1.png

Zjazd otworzyła Prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie Pani Janina Oramus witając przybyłych Delegatów, członków ustępujących władz oraz zaproszonych gości. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewano hymny: Polski oraz PZD.

2.png

Spotkania przedzjazdowe w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie

W dniu 26 sierpnia 2019 roku w siedzibie biura Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie odbyło się pierwsze z pięciu planowanych spotkań przedzjazdowych. Spotkanie miało na celu przygotowanie i zapoznanie delegatów z przebiegiem VI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Krakowie, który odbędzie się w dniu 14 września 2019 roku na terenie ROD „Dębniki” w Krakowie o godzinie 10:00.

XVI posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie

W siedzibie Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie w dniu 6 sierpnia 2019 roku odbyło się XVI posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie. Było to ostatnie posiedzenie w kadencji 2015 – 2019. Głównym celem posiedzenia było przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie za kadencję, programu działania na kolejną kadencję, a także przyjęcie pozostałych materiałów zjazdowych oraz omówienie spraw organizacyjnych VI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Krakowie, który obędzie się w dniu 14 września 2019 roku na terenie ROD „Dębniki” w Krakowie.

Stanowisko Okręgowego Zarządu Małopolski PZD w Krakowie w sprawie znaczenia ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

W związku z pojawiającymi się w mediach publikacjami na temat degradowania przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie wyraża stanowczy sprzeciw wobec tego procederu.

OZM PZD w Krakowie uznaje ustawę z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych za fundamentalny akt obowiązujący w polskim ogrodnictwie działkowym. Ustawa ta, to zasługa rzeszy polskich działkowców, której treść została ustalona w drodze inicjatywy obywatelskiej popartej przez ponad milionową grupę osób.

VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie

VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie odbędzie się w dniu 14 września 2019 roku godzina 10:00 w Domu Działkowca ROD "Dębniki" w Krakowie. W Zjeździe mają prawo wziąć udział delegaci wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo - wyborczych w ROD oraz członkowie ustępujących organów w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie.
Imienne zaproszenia wraz z materiałami zostaną rozesłane w najbliższym czasie.

OZM PZD
w Krakowie

Szkolenia dla nowo wybranych Prezesów Zarządów ROD w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie

W dniu 27 czerwca 2019 roku w siedzibie biura Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie odbyły się dwa szkolenia dla nowo wybranych Prezesów Zarządów ROD w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie. Na godzinę 9:30 zaproszono Prezesów Zarządów z terenu Krakowa i najbliższej okolicy, natomiast na godzinę 14:30 Prezesów Zarządu z pozostałych rejonów Okręgu. Łącznie w szkoleniu udział wzięło blisko 70 osób.

1_0.png

Spotkanie w sprawie Programu DGCS PZD System w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie

W dniu 17 czerwca 2019 roku w biurze Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie Programu DGCS PZD System. Spotkanie miało charakter roboczy i polegało na wzajemnej wymianie doświadczeń osób korzystających z Programu. Spotkanie otworzyła dyrektor biura Bogusława Krystyjan. Merytorycznie spotkanie poprowadziła Główna Księgowa Okręgu Pani Izabela Jasińska. Pomocy technicznej w trakcie spotkania udzielała instruktor ogrodnictwa Pani Joanna Gadzinowska.

1.png

Stanowisko Okręgowej Rady Małopolskiej PZD z 27 maja 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ponadto Okręgowa Rada Małopolska PZD w Krakowie za zasadne uznaje również poszerzenie zakresu przedmiotowego art. 6k ust. 4 a, normującego uprawnienia dla Rady Gminy do zwolnienia z ponoszenia części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmioty kompostujące bioodpady o Rodzinne Ogrody Działkowe – czytamy w Stanowisku.

Polski Związek Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektora ds. inwestycji

Polski Związek Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektora ds. inwestycji

Miejsce pracy: Kraków

Wymiar czasu pracy: cały etat

Opis stanowiska:

osoba zatrudniona jako inspektor ds. inwestycji będzie odpowiadać za:

· prowadzenie skutecznych działań w zakresie wdrażania działań inwestycyjnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w celu ich rozwoju i modernizacji,

· sporządzanie planu inwestycji i remontów,

Strony

Subskrybuj RSS - ozm pzd