aktualności

Informacja w sprawie planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej umieściło informację dotycząca planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Badanie przeprowadzane jest raz na dwa lata od 2009 r. Ostatnie odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Realizacja tegorocznego nastąpi w nocy z 13 na 14 lutego.

Miejscami przebywania osób bezdomnych, w których będzie przeprowadzane badanie są:

Kategorie: 

Komunikat MPO w Krakowie w sprawie zasad segregacji odpadów komunalnych

OZM PZD w Krakowie przypomina, że od dnia 1 kwietnia 2019 roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków zmienią się zasady segregacji odpadów komunalnych. Zmiany te wynikają bezpośrednio z obowiązku dostosowania gminnych przepisów do treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) i zostały określone w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dostępnym na stronie internetowej MPO Spółka z o.o.

ROD „Cichy Kącik” i „Krakus” w Krakowie - pozytywne zakończenie jednej ze spraw roszczeniowych

Rodzinne Ogrody Działkowe „Cichy Kącik” i „Krakus” w Krakowie powstały w latach 60 – tych XX wieku jako przyzakładowe pracownicze ogrody działkowe. Teren na którym istnieją stanowi obecnie współwłasność Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Kraków oraz szeregu osób fizycznych i prawnych. Pomimo wielu działań podejmowanych przez Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie, Zarządy ROD, a także samych działkowców, sytuacja prawna nadal nie została uregulowana, co skutkuje licznymi postępowania roszczeniowymi kierowanymi zarówno wobec Związku, jak i działkowców.

Kategorie: 

ROD „Kościuszki” w Gorlicach – pozytywne zakończenie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej

Rodzinny Ogród Działkowy „Kościuszki” w Gorlicach powstał w 1980 roku na terenie o powierzchni 5,0287 ha. Ogród liczy 160 działek.

Kategorie: 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie tegorocznych edycji budżetów obywatelskich

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

w sprawie tegorocznych edycji budżetów obywatelskich

 

W związku z nowym rokiem kalendarzowym ruszają w naszym kraju kolejne edycje budżetów obywatelskich w poszczególnych gminach.

Kategorie: 

Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów

Przypominamy, że od końca sierpnia 2018 r. Krajowa Rada PZD podejmuje usilne starania na rzecz zmiany przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej potocznie ustawą „śmieciową”. W szczególności, w dniu 3.09.2018 r.

Kategorie: 

Można odbierać zaproszenia na zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2019 r.

OZM PZD w Krakowie informuje, że w sekretariacie biura są do odebrania zaproszenia na zebrania sprawozdawczo-wyborcze ROD w 2019 r.

Prosimy prezesów zarządów ROD o zgłaszanie się w tej sprawie.

Kategorie: 

Narada prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych w dniu 15 stycznia 2019 roku

W dniu 15 stycznia 2019 r. odbyła się zwołana przez jednostkę krajową PZD w trybie pilnym narada prezesów OZ, dyrektorów biur okręgów oraz inspektorów ds. terenowo – prawnych z całego kraju. Celem narady było omówienie najważniejszych spraw dotyczących ogrodów, działkowców i Związku, a w szczególności polityki przestrzennej miast w stosunku do terenów zajmowanych przez ROD, która ma wpływ na dalsze istnienie rodzinnych ogrodów działkowych.

Kategorie: 

Trzebinia opracowuje nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Okręg Małopolski w Krakowie informuje, że Burmistrz Miasta Trzebini zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 stycznia do 13 lutego 2019 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 12), w godzinach 09:00-14:00.

Kategorie: 

ROD „Pasternik” w Krakowie – pozytywne zakończenie postępowań roszczeniowych

Rodzinny Ogród Działkowy „Pasternik” w Krakowie powstał w 1982 roku na podstawie decyzji Szefa Wojskowej Inspekcji Architektoniczno – Budowlanej Szefostwa Służby Zakwaterowania i Budownictwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego określającej załączniki graficznym przedmiotowy teren, który został przekazany przez Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo – Budowlany w Krakowie na rzecz Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Pasternik” w Krakowie. Protokół zdawczo – odbiorczy spisano w dniu 23 marca 1983 roku. Założono ogród o powierzchni 5,3100 ha i 105 działkach.

Kategorie: 

Zbliża się termin składania deklaracji podatkowych dla zarządów ROD

Przypominamy, iż zbliżają się terminy składania deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości. Powyższe deklaracje należy złożyć w następujących terminach:

• do 15 stycznia 2019 r. - w zakresie podatku rolnego,
• do 31 stycznia 2019 r. - w zakresie podatku od nieruchomości.

Deklaracje winny być złożone do urzędu miasta/gminy właściwego ze względu na miejsce położenia ogrodu na formularzu według ustalonego wzoru. Obowiązek ten spoczywa na zarządach ROD, co wynika ze statutu PZD.

Kategorie: 

PZD interweniuje u Ministra Finansów

Do Krajowego Zarządu napływają sygnały z rodzinnych ogrodów działkowych z całej Polski o wadliwości systemu do przesyłania PIT-11 przez płatników. W związku z tym 10 stycznia 2019 roku Polski Związek Działkowców skierował pismo do Ministra Finansów, w którym Prezes Eugeniusz Kondracki zwrócił się z prośbą o spowodowanie pilnej reakcji w celu przywróceniu prawidłowego działania systemu.

Kategorie: 

Od 1 stycznia obowiązuje znowelizowany Regulamin ROD

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, która wraz z Regulaminem ROD została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym nr 9/2018.

Kategorie: 

Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” wrócił do konsultacji międzyresortowych

Przypominamy, że w dniu 3 września 2018 r. do KR PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.

KR PZD po dokonaniu analizy prawnej ww. projektu ustawy i po jego konsultacji z Okręgami PZD, w dniu 13.09.2018 r. przekazała do Ministra Środowiska pismo z następującymi uwagami i propozycjami:

Kategorie: 

Kalendarze książkowe na 2019 rok do nabycia w sekretariacie OZM

W biurze OZM PZD w Krakowie można już nabyć kalendarze książkowe PZD na 2019 rok, w cenie 13,50 zł za sztukę.

Zamówienia można składać w sekretariacie.

Kategorie: 

Strony

Subskrybuj RSS - aktualności