Wzór umowy na okazjonalne czerpanie dochodu z majątku PZD

Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2016 roku Prezydium OZM PZD uchwałą nr 35/2016 wprowadziło wzór umowy na okazjonalne czerpanie dochodu z majątku Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego z Okręgu Małopolskiego w Krakowie. Poniżej zamieszczamy treść uchwały.

Ponadto załączamy wzór umowy w wersji edytowalnej, który każdy zarząd będzie mógł łatwo dostosować do swoich potrzeb.

Ponadto informujemy, że procedura zapewniająca realizację uchwały nr 382/2015 Prezydium KR PZD z dnia 29 grudnia 2015 r. w przedmiocie czerpania i wykorzystania dochodów z majątku PZD określona została uchwałą nr 28/2016 Prezydium OZM PZD w Krakowie z dnia 9 lutego 2016 r. (link).