Wystąpienie ROD "Dębniki" w Krakowie do Premiera z dnia 29.04.2015 r.

Wystąpienie działkowców ROD "Dębniki" w Krakowie z dnia 29.04.2015 r. skierowane do Premiera RP w sprawie poparcia działań mających na celu zarejestrowanie statutu stowarzyszenia PZD.