Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki

Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki