Stanowisko OZM PZD w sprawie działań RPO z dnia 17.04.2015 r.

Stanowisko Okręgowego Zarządu Małopolskiego dotyczące stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.