Stanowisko Okręgowego Zarządu Małopolski PZD w Krakowie w sprawie znaczenia ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

W związku z pojawiającymi się w mediach publikacjami na temat degradowania przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie wyraża stanowczy sprzeciw wobec tego procederu.

OZM PZD w Krakowie uznaje ustawę z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych za fundamentalny akt obowiązujący w polskim ogrodnictwie działkowym. Ustawa ta, to zasługa rzeszy polskich działkowców, której treść została ustalona w drodze inicjatywy obywatelskiej popartej przez ponad milionową grupę osób.

Obecnie obowiązująca ustawa o rod zapewnia dogodne warunki do użytkowania działek, a także stanowi stabilną podstawę rozwoju nowoczesnej organizacji skupiającej działkowców. Jest gwarantem trwałości i rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego
w Polsce. Stoi na straży praw, z trudem osiągniętych przez działkowców. Została wdrożona we wszystkich ogrodach i sprawdziła się w praktyce. Jest wysoko oceniana przez samorządy lokalne. Ustawa zawiera regulacje, które skutecznie zapewniają istnienie i rozkwit ogrodów działkowych w Polsce. Zapewnia działkowcom szereg ważnych praw, dzięki którym mogą bezpiecznie korzystać ze swoich działek. Przepisy ustawy stały się zalążkiem do regulacji stanów prawnych gruntów zajmowanych przez ROD, a także dały podstawę do dotowania przez gminy Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Ustawa nadaje Rodzinnym Ogrodom Działkowym status urządzeń użyteczności publicznej, dzięki czemu stanowią one element infrastruktury, która jest powszechnie dostępna dla wszystkich członków społeczności lokalnej, co rodzi ¬ po stronie gmin określone obowiązki wobec ogrodów, służących okolicznym mieszkańcom.

Sukces obowiązującej ustawy o rod to zwieńczenie pracy i trudu wszystkich działkowców. Uprawnienia i obowiązki dla stowarzyszeń ogrodowych w niej przewidziane dają gwarancję przestrzegania praw jednostki, w szczególności prawa do zrzeszania się. Przepisy ustawy równoważą się pod względem korzystania z dóbr ustawy, jak i podporządkowania się jej wymogom. Stosowanie instytucji przewidzianych w przepisach ustawy możliwe jest od chwili wejścia jej w życie. Natomiast niedokładne wypełnianie nałożonych obowiązków musi pociągać za sobą stosowne konsekwencje. Skoro zapisy ustawy zostały wywalczone przez nas samych, to niezwykle istotne pozostaje postępowanie zgodnie z przyjętą literą prawą. Każde inne działania, sprzeczne z zapisami ustawy, uznać należy za niedopuszczalne.

Okręgowy Zarząd Małopolski
PZD w Krakowie
Kraków, dnia 31 lipca 2019 roku