Spotkania przedzjazdowe w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie

W dniu 26 sierpnia 2019 roku w siedzibie biura Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie odbyło się pierwsze z pięciu planowanych spotkań przedzjazdowych. Spotkanie miało na celu przygotowanie i zapoznanie delegatów z przebiegiem VI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Krakowie, który odbędzie się w dniu 14 września 2019 roku na terenie ROD „Dębniki” w Krakowie o godzinie 10:00.

W spotkaniu udział wzięli delegaci i członkowie ustępujących organów Okręgu z Krakowa i okolic. Spotkanie otworzyła Pani Prezes Okręgu Janina Oramus witając zebranych delegatów, I Wiceprezesa Okręgu Panią Beatę Bartosz, Przewodniczącą OKR PZD w Krakowie Panią Martę Warmuz oraz członka Krajowej Rady PZD Panią Ewę Błachut (delegata z ROD „Dębniki” w Krakowie).

zj1.png

I Wiceprezes Okręgu Pani Beata Bartosz przedstawiła strukturę organizacyjną Polskiego Związku Działkowców. Przypomniała jakie są jednostki organizacyjne oraz omówiła zadania Okręgowej Rady. Podała informacje statystyczne dotyczące liczebności Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie. Przedstawiła zadania VI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Krakowie.

zd2.png

Następnie Pani Prezes Ewa Błachut, członek Krajowej Rady PZD, przedstawiła aktualną sytuację Związku. Podała jakimi zadaniami zajmuje się Związek. Zaczęła od ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych podkreślając rolę Związku i działkowców w jej uchwaleniu. Omówiła dalsze działania podejmowane przez Związek, mające na celu monitorowanie oraz ingerowanie w inicjatywy legislacyjne przepisów ogólnych, mogące mieć niekorzystny wpływ na działkowców i ROD.

W minionej kadencji takie działania Związek podejmował przy tzw. dużej ustawie reprywatyzacyjnej. Ponadto Związek działał przy ustawie lex deweloper, gdzie planowano wprowadzić możliwość uzyskiwania pozwoleń na budowę bez względu na przeznaczenie
w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. Wyjaśniła jakie działania były podejmowane przez Związek i Okręg, które doprowadziły do wyłączenia ROD z tych ustaw.
W dalszej części Pani Ewa Błachut omówiła działania Związku przy nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podkreśliła, że dzięki Związkowi okres 3 letni przedawnienia został skrócony do roku, co w znacznym stopniu ograniczy możliwość skupywania roszczeń.

zd3.png

W ostatnim czasie Związek podjął działania w sprawie nowelizacji ustawy tzw. śmieciowej. Pani Prezes Ewa Błachut podkreśliła działania Jednostki Krajowej i Okręgów w tej sprawie. Omówiła jakie korzystne zmiany w ustawie udało się wywalczyć dla działkowców. Kolejno podała, że obecnie Związek walczy o dopuszczenie do prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy prawo budowlane, gdzie planuje się wprowadzić abolicję dla obiektów ponadnormatywnych oraz powstałych bez pozwolenia na budowę. Zastosowanie tak zmienionych przepisów w ROD mogłyby doprowadzić do zatracenia idei ogrodnictwa działkowego.

Na zakończenie Pani Ewa Błachut podkreśliła rolę Okręgu, Okręgowej Rady, a zwłaszcza Okręgowego Zarządu w pracach i działaniach Związkowych.
Kolejno głos przejęła Pani Marta Warmuz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie. Podsumowała przedstawioną dotychczas tematykę. Zaproponowała wzajemnie przedstawienie i poznanie się zebranych.

zd4.png

Spotkania przedzjazdowe mają na celu przybliżyć delegatom cel i przebieg Zjazdu w taki sposób aby przeprowadzić go sprawnie. Organizatorzy Zjazdu dołożyli wszelkich starań, aby zaprosić wszystkich delegatów oraz gości. Zaproszono władze lokalne oraz z gmin ościennych. Pani Marta Warmuz, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej omówiła szczegółowo przebieg Zjazdu zwracając uwagę na jego zadania. Zebrani długo dyskutowali a następnie niektórzy zgłaszali chęć podjęcia pracy społecznej w organach Okręgu.

Kolejne spotkania przedzjazdowe, zgodnie z rozesłanymi zaproszeniami odbędą się:
- w dniu 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 12:00 w ROD „Jarzynka” w Olkuszu
- w dniu 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 16:00 w ROD „Zasole” w Oświęcimiu
- w dniu 2 września 2019 roku o godzinie 16:00 w ROD „Wólki” w Nowym Sączu
- w dniu 4 września 2019 roku o godzinie 16:00 w ROD im. Kopernika w Tarnowie.

Dyrektor biura Okręgu
Bogusława Krystyjan