Regulamin ROD

1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła Regulamin ROD, który wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.