Polityka Związku

 Najwyższe statutowe grona Polskiego Związku Działkowców – Krajowy Zjazd Delegatów, Kongres, Krajowa Rada i Prezydium Krajowej Rady - wypowiadają się w najistotniejszych dla działkowców, ogrodów i Związku sprawach. Dotyczy to polityki wewnętrznej, ale także stosunku Związku do zjawisk powszechnych, budzących społeczne zainteresowanie i ważnych dla świadomego współistnienia i współdziałania Związku i ogrodów z samorządem lokalnym i społeczeństwem. Związek, za pośrednictwem stanowisk wypowiada się w sprawach ważnych dla funkcjonowania ogrodów i praw działkowców, określa stosunek PZD do konkretnych wydarzeń, a więc w ten sposób określa politykę Związku.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze stanowiska określające Związku, które są obowiązujące dla wszystkich organów PZD.

1. Stanowisko II Kongresu Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 września 2011 r. w sprawie integracji środowiska polskich działkowców i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego

2. Stanowisko  KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie współpracy PZD z samorządami lokalnymi

3.Stanowisko KR PZD z dnia 23 listopada 2006 r. Polityka Polskiego Związku Działkowców w sprawie rozwoju miast

4. Stanowisko II Kongresu PZD z dnia 22 września 2011 roku w sprawie znaczenia ustawy o ROD dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce

5. Stanowisko w sprawie zamieszkiwania i zameldowania na działkach w ROD oraz przydziału działek na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo dla mieszkańców innych regionów kraju

6. STANOWISKO I Kongresu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie postawy Związku w budowie społeczeństwa obywatelskiego.

7.STANOWISKO I Kongresu Polskiego Związku Działkowców  z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie znaczenia i roli rodzinnych ogrodów działkowych w czasie kryzysu gospodarczego

8. Stanowisko  I Kongresu Polskiego Związku Działkowców  w sprawie pozycji rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców w demokratycznej Polsce

9. REZOLUCJA I Kongresu Polskiego Związku Działkowców w sprawie istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce

10. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie nadzoru nad Polskim Związkiem Działkowców