Pikiety w Krakowie

Pikieta w Krakowie

W dniu 6 maja 2013 r., na trzy dni przed pierwszym posiedzeniem Sejmowych Komisji, grupy działkowców z małopolski zorganizowały pikiety pod biurami posłów Platformy Obywatelskiej.
Pikiety odbyły się pod biurami:

  • Pana Józefa Lassoty,
  • Pana Jarosława Gowina,
  • Pani Jagny Marczułajtis-Walczak,
  • Pani Katarzyny Matusik-Lipiec,
  • Pana Jerzego Federowicza,
  • Pana Andrzeja Czerwińskiego,
  • Pana Arkadiusz Mularczyka.

Z działkowcami rozmawiali: Poseł Jerzy Federowicz, Poseł Andrzej Czerwiński oraz Poseł Józef Lassota. W pozostałych biurach posłowie byli nie obecni. Stanowiska, apele zostały złożone na ręce dyrektorów biur. Relacja z pikiet wyemitowana została przez regionalny ośrodek Telewizji Polskiej w Kronice Krakowskiej (wydanie 6 V 2013, godz. 18.30).

Galeria: 
Pikieta w Krakowie (fot. Cz. Kokosza)
Pikieta w Krakowie (fot. Cz. Kokosza)
Pikieta w Krakowie (fot. Cz. Kokosza)
Pikieta w Krakowie (fot. Cz. Kokosza)
Pikieta w Krakowie (fot. Cz. Kokosza)
Pikieta w Krakowie (fot. Cz. Kokosza)
Pikieta w Krakowie (fot. Cz. Kokosza)