Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku - wzór dokumentu.

Źródło: KR PZD