Okręgowy Zarząd Małopolski w Krakowie

W dniu 13 czerwca 2015 r. V Zjazd Delegatów OZM PZD wybrał Okręgowy Zarząd Małopolski PZD, w skład którego weszło 39 osób.

 • Ewa Błachut – Prezes
 • Zofia Mierniczek – Wiceprezes
 • Robert Czech – Wiceprezes
 • Eugeniusz Wierzbicki – Sekretarz
 • Maria Czekaj – Skarbnik
 • Andrzej Dyczko - członek Prezydium
 • Anna Kozyra - członek Prezydium
 • Małgorzata Wala - członek Prezydium
 • Piotr Kamysz - członek Prezydium
 • Ewa Andruszkiewicz - członek
 • Józef Berliński - członek
 • Sławomir Błaszczak - członek
 • Jadwiga Cebula - członek
 • Adam Dyląg - członek
 • Maria Filipowicz - członek
 • Krystyna Gąsior-Kłaput - członek
 • Jan Hajduga - członek
 • Elżbieta Jachnik - członek
 • Janusz Jarnecki - członek
 • Krzysztof Jaworski - członek
 • Amelia Juszczak-Michalska - członek
 • Dorota Kłyś - członek
 • Stanisław Kordeczka - członek
 • Edward Mitoraj - członek
 • Józef Moćko - członek
 • Artur Mosler - członek
 • Zofia Mróz - członek
 • Antonina Partyka - członek
 • Marek Racoń - członek
 • Marian Sarkowicz - członek
 • Włodzimierz Sarliński - członek
 • Maria Sowa-Szczecińska - członek
 • Marian Urbański - członek
 • Mieczysław Wicher - członek
 • Krystyna Wielgus - członek
 • Krzysztof Wiszniewski - członek
 • Jan Wojdak - członek
 • Stanisław Wojtachnio - członek
 • Marek Żuk - członek