Okręg Małopolski zamierza utworzyć Ośrodek Finansowo-Księgowy

Okręg Małopolski w Krakowie zamierza pomóc Rodzinnym Ogrodom Działkowym w zakresie prowadzenia księgowości poprzez utworzenie ośrodka finansowo księgowego. Prosimy wszystkie zainteresowane ogrody o przesłanie deklaracji przystąpienia do Ośrodka oraz uchwały zarządu ROD potwierdzające ten fakt.

Koszty uczestnictwa w programie zostaną ustalone w zależności od liczby chętnych. Czekamy na deklaracje.

Kategorie: