Ogłoszenie konkursów okręgowych dla działek i ogrodów z terenu małopolski w 2013 roku

ROD "Senior" w Nowym Sączu

Prezydium OZM PZD na swoim pierwszym posiedzeniu w tym roku, ogłosiło 3 konkursy: "Wzorowa działka roku 2013", "Rodzinny Ogród Działkowy roku 2013", a także "Zmodernizowana działka roku 2013".

Wzorowa Działka Roku 2013
Jak co roku zapraszamy Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych do zgłaszania najpiękniejszych działek w ROD do konkursu "Wzorowa Działka Roku 2013". Jest to szczególne wyróżnienie dla użytkowników działek zgłoszonych, ale i element mobilizacji innych członków ROD do utrzymania działki na wysokim poziomie. Termin zgłoszenia upływa 24 maja 2013 r.

Zmodernizowana Działka Roku 2013
Zapraszamy Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych do zgłaszania również najlepiej zmodernizowanych działek w ROD do konkursu "Zmodernizowana Działka Roku 2013". Jest to nowy konkurs, dla osób rozumiejących jak ważne jest utrzymywanie odpowiedniego standardu działek ogrodowych, a które włożyły wiele wysiłku w przemianę swojej działki. Konkurs ten wymaga przygotowania fotoreportażu przedstawiającego zdjęcia z przed podjęcia prac oraz pokazujące efekty modernizacji. Termin zgłoszenia upływa 12 kwietnia 2013 r.

Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2013
Znany już dobrze Zarządom Ogrodów w Małopolsce konkurs na "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2013" będzie miał swoją kontynuację w roku bieżącym. Ogrody, które zgłoszą się do rywalizacji będą walczyć o tytuł najlepszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Roku 2013 w okręgu małopolskim, który w kolejnym roku będzie reprezentował Małopolskę na arenie krajowej. Termin zgłoszenia upływa 24 maja 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z podjętymi przez Prezydium OZM PZD uchwałami oraz regulaminami konkursów. Dokumenty zamieszczamy poniżej. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!