Materiały informacyjne o projekcie ustawy o ROD

ulotka strona 1

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD za pośrednictwem Krajowej Rady PZD rozesłał do wszystkich Okręgowych Zarządów i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych materiały informacyjne związane z projektem ustawy.

Specjalnie na potrzeby działkowców, by mogli oni uzyskać jak najszerszą wiedzę o tym projekcie, przygotowana została ulotka, plakat oraz broszury z treścią ustawy i "Przewodnik po obywatelskim projekcie ustawy o ROD". W środku broszur znajduje się formularz do zbierania podpisów dla projektu.

Mamy nadzieję, że materiały te trafią do jak najszerszego grona społeczności działkowej. Chcemy bowiem, by jak najwięcej osób poznało ten projekt. Nowa ustawa stanowi kompleksową regulację funkcjonowania ogrodnictwa działkowego, a przy tym chroni działkowca, jego prawa do działki i zachowuje zwolnienia podatkowe utrzymane przez Trybunał. Projekt nie wprowadza w ogrodach rewolucji, ale umożliwia ewolucję. Zawarte w tym projekcie rozwiązania powinny znaleźć uznanie w oczach każdego działkowca i nie tylko. Dlatego obywatelski projekt ustawy o ROD powinien zyskać poparcie każdego, komu naprawdę bliskie jest dobro działkowców oraz zachowanie ogrodów w krajobrazie polskich miast.

Materiały, które zostały przygotowane i rozesłane do OZ i Zarządów ROD sprawią, że każdy będzie mógł szczegółowo zapoznać się z projektem, a następnie wyrazić swoje poparcie poprzez złożony na liście podpis.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami, które zamieszczamy także w wersji elektronicznej poniżej.

Źródło: KR PZD

Galeria: 
ulotka strona 1
ulotka strona 2