Konkurs wiedzy ogrodniczej – edycja II

Plakat

Okręgowy Zarząd Małopolski Polskiego Związku Działkowców, serdecznie zaprasza wszystkich działkowców do wzięcia udziału w "Konkursie wiedzy ogrodniczej – edycja II". Zgłoszenia do konkursu zawierać powinny wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny w Zarządach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jak również na stronie internetowej oraz uchwałę Zarządu ROD. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie do dnia 25 maja. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu zawierającego wiedzę ogrodniczą z miesięczników „Działkowiec” z roku 2011. Test przeprowadzony zostanie 7 lipca 2012 r. o godzinie 11:00 w siedzibie OZM PZD w Krakowie, ul. Makowskiego 1.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, a przede wszystkim do wzięcia udziału w "Konkursie wiedzy ogrodniczej – edycja II".