IV Zjazd OZM PZD

IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZD Okręgu Małopolskiego odbył się w dniu 14 września 2011 r. w świetlicy ROD "Dębniki" w Krakowie. W zjeździe wzięli udział delegaci wybrani podczas Konferencji przedzjazdowych, członkowie ustępującego Okręgowego Zarządu, Okręgowych Komisji Statutowych oraz zaproszeni goście. Tegoroczny zjazd charakteryzował się wysoką frekwencją. Na 142 zaproszonych delegatów w Zjeździe uczestniczyło 121 osób, co stanowiło 85,21 %.

Zjazd otworzyła witając gości Prezes OZM PZD – Pani Halina Kmieciak. Otwarciu towarzyszyło wprowadzenie sztandaru oraz odsłuchanie hymnu PZD. Obrady Okręgowego Zjazdu były także doskonałym momentem na wyrażenie słów podziękowania dla najbardziej zaangażowanych działaczy społecznych z terenu naszego województwa. Otrzymali oni złote odznaki „ Zasłużony Działkowiec” oraz dyplomy Krajowej Rady PZD.

Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców reprezentował Pan Marek Pytka –Kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD. Pan Marek Pytka odczytał zebranym list Prezesa PZD – Pana Eugeniusza Kondrackiego, w którym podziękował wszystkim społecznym działaczom za ich trud i ofiarną pracę na rzecz działkowców, ogrodów i związku podczas 4-letniej kadencji. Przypomniał o sukcesach jakie zostały wspólnie osiągnięte w walce o dalsze istnienie ogrodnictwa działkowego w Polsce, wskazał także na coraz to nowsze nasilające się inicjatywy mające ostatecznie na celu likwidację ponad 110-letniej idei. Kierując słowa pozdrowienia, prosił o dalszą nieustającą walkę o zachowanie ogrodów dla przyszłych pokoleń. Pan Marek Pytka nawiązał także do zagrożeń ruchu działkowego w Polsce wskazując milionową rzeszę działkowców, jako ważną siłę przebicia w obronie ustawy o ROD.

Wśród zaproszonych gości obecni byli reprezentanci władz samorządowych: Pani Monika Piątkowska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta, Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Bogusław Mąsior - Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, posłowie w osobach: Pan Bronisław Dutka – poseł PSL, Pan Kazimierz Sas – poseł SLD.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta w swoim wystąpieniu podkreśliła słuszność zachowania ogrodów działkowych traktując je jako „zielone płuca” miasta.
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan Wojciech Kozak także okazał zgromadzonym swoje poparcie dla idei ogrodnictwa działkowego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego - Pan Bogusław Mąsior przyznał, że bardzo się cieszy, iż jako senator mógł walczyć o dobro działkowców. Jest przekonany, że ogrody działkowe będą trwałym elementem naszego kraju.
Poseł Bronisław Dutka po raz kolejny przypomniał, że sprawy PZD zawsze były bliskie programowi PSL. Zaznaczył również, że w nadchodzących wyborach powinno się głosować na ludzi, którzy będą pilnować interesów działkowców
Poseł SLD – Pan Kazimierz Sas również nawiązał do sprawy zaskarżonej ustawy o ROD i przypomniał, że już w 2005 r. były zakusy na odebranie ogrodów działkowych.

W części merytorycznej zjazdu zebrani wysłuchali stanowisk w sprawach: Jubileuszu 30-lecia PZD - Pani Zdzisławy Królczyk, współpracy z samorządami lokalnymi – Pana Czesława Kokoszy, zagrożeń ustawy o ROD – Pani Anny Kozyry, wyborów parlamentarnych – Pani Marzeny Smęder, celowości zwołania II Kongresu PZD – Pani Ewy Błachut, stanowiska Prokuratora Generalnego – Pana Mieczysława Wichra, apelu do komitetów wyborczych – Pana Tadeusza Sipczyńskiego, rezolucji w sprawie obrony ustawy o ROD – Pani Prezes Haliny Kmieciak oraz referatu o roli ROD w ekosystemie miast – Pana Stanisława Skrzypka.

Zebrani wysłuchali także referatu Prezesa OZM PZD – Pani Haliny Kmieciak, a także programu działania na kadencję 2011-2015.

Zjazd przyjął wszystkie dokumenty i uchwały:

  • zatwierdzone sprawozdania za kadencję - Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej,
  • 6 stanowisk,
  • rezolucja w sprawie obrony ustawy o ROD,
  • apel do komitetów wyborczych,
  • referat na temat „Rola ROD w eko - systemie miast”,
  • absolutorium dla ustępującego Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD,
  • program działania OZM PZD na rozpoczynającą się kadencję.

Zostały wybrane nowe organy: Okręgowy Zarząd Małopolski w liczbie 39 osób, Okręgowa Komisja Rewizyjna w liczbie 9 osób i Okręgowa Komisja Rozjemcza w liczbie 9 osób. Wybrano także 16 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów w Warszawie.

Prezesem OZM PZD została wybrana Pani Halina Kmieciak, wiceprezesem została wybrana Pani Ewa Błachut i Zdzisława Królczyk, skarbnikiem Pan Edmund Gmitruk, sekretarzem Pani Marta Czaja. Prezydium OZM będzie liczyło 9 osób. Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrana została Pani Maria Lubecka, a Przewodniczącą Komisji Rozjemczej – Pani Lucyna Wajda.

Pani Prezes Halina Kmieciak podziękowała zebranym za dokonanie wyboru oraz zapewniła o dalszej intensywnej pracy Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w zakresie bieżącej działalności Okręgu oraz obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Prezes OZM PZD
/ - / Halina Kmieciak

Galeria: 
JE0J4927.JPG
JE0J4953.JPG
JE0J4975.JPG
JE0J4992.JPG
JE0J4995.JPG
JE0J5017.JPG
JE0J5022.JPG
JE0J5024.JPG
JE0J5029.JPG
JE0J5032.JPG
JE0J5048.JPG
JE0J5081.JPG
JE0J5106.JPG
JE0J5138.JPG
JE0J5144.JPG
JE0J5159.JPG
JE0J5176.JPG
JE0J5186.JPG
JE0J5193.JPG
JE0J5215.JPG
JE0J5225.JPG
JE0J5227.JPG
JE0J5248.JPG
JE0J5251.JPG
JE0J5270.JPG