Informator Działkowca 2/2013

Informator Działkowca 2/2013

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych wysłany został lutowy numer "Informatora działkowca" w którym przypominamy że:

  • listy z popisami pod obywatelskim projektem należy przekazać do Komitetu bądź oddziałów regionalnych do końca stycznia;
  • PZD i działkowcy złożyli skargi do Strasburga;
  • działkowcy krytycznie odnoszą się do projektu PO;
  • wielu samorządowców wyraziło swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD;
  • że 21.01.2014 nie musi oznaczać końca ogrodów działkowych w Polsce;
  • Krajowa Rada PZD skierowała listy do premiera i klubów parlamentarnych;
  • działkowcy złożyli pod obywatelskim projektem ponad pół miliona podpisów.

Te i wiele innych informacji można znaleźć w najnowszym numerze Informatora działkowca.

Źródło: KR PZD