Informacja ze spotkania w Małopolskim Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych (08.11.2012 r.)

Dnia 8 listopada 2012 r. krakowscy działkowcy spotkali się w Małopolskim Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych z Prezes Panią Alicją Gackiewicz.
W czasie spotkania przedstawiono sytuację działkowców i Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Następnie zapoznano Panią Prezes z treścią obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz działaniami i procesem wdrażania go w życie. Objaśnienia, informacje i argumenty działkowców odnośnie słuszności podjęcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej spotkały się ze zrozumieniem oraz chęcią partnerskiej pomocy w pozyskiwaniu podpisów poparcia dla projektu ustawy.

Opracowała Ewa Błachut