Czy przy sprzedaży altany i nasadzeń na działce trzeba zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca stanowią jego własność. W związku z tym, w przypadku sprzedaży nasadzeń i naniesień, a dokładniej podpisania umowy przeniesienia praw do działki działkowiec będzie miał prawo do otrzymania za altanę, szklarnię czy też drzewa i krzewy na działce odpowiednie wynagrodzenie.

Na tym tle pojawia się wątpliwość, czy od kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce działkowiec będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy wprost w przepisach prawa. Możemy ją odnaleźć poprzez wykładnie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności poprzez Interpretacje Dyrektorów Izb Skarbowych występujących w imieniu Ministra Finansów. Zgodnie z interpretacjami, wydawanymi w sprawach indywidualnych działkowiec będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce. Potwierdził to nawet Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 26 lutego 2013 r.

Dyrektorzy Izb Skarbowych twierdzą, że obowiązek zapłaty przez działkowca podatku dochodowego od osób fizycznych wynika art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że „opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”. A wśród dochodów, które nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie ma wymienionych dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku na działkach w ROD.

Sprzedając altanę, nasadzenia i inne urządzenia działkowiec uzyskuje przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z praw majątkowych, który podlega rozliczeniu łącznie z innymi dochodami w zeznaniu podatkowym PIT-36 (poz. 74) za rok, kiedy nastąpiła sprzedaż.

Źródło:

  • · Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 lutego 2014 r.( ILPB2/415-1090/13-3/WS )
  • · Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2013 r. (ITPB2/415-1176/12/MU)
  • Wyrok WSA w Gdańsku z 26 lutego 2013 r. w sprawie utrzymania w mocy Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2012 r.

M. Pilzak

WGG KR PZD