Biuletyn nr 09/2012

Ukazał się "Biuletyn Informacyjny" nr 09/2012 (informacja).